NAVRCHOLU.cz

První zpráva o čajích v Siamu

Zlomek z rozsáhlého textu vzniklého za krále Džajavarmana VIII. (23) popisuje hlavní zásady výroby, přípravy a pití siamského pueru a ostatních siamských čajů. Text byl poprvé nalezen v roce 1860 při objevování Angkor Watu francouzským přírodovědcem Henri Mouhotem v hlubinách kambodžské džungle. Text je vytesán do kamenného ostění brány na Terase slonů hned vedle terasy Malomocného krále (13) a siamskými končinami se zaobírá proto, že v té době říše Khmérů sahala téměř od pobřeží Jihočínského moře (dnes Vietnam) až tam. Další podrobnosti výroby a pití čaje s několikatisíciletou tradicí (na které text zhusta odkazuje, zejména v úmyslně vymazaných - odsekáných místech) byly zapsány na jelení kůže a ty se -tak jako mnoho nekamenného z doby rozkvětu Khmérské říše- nedochovaly (24). Pokud by byly k dispozici, dozvěděli bychom se, že již zhruba 3 tisíce let před provedením zápisu se čaj na území Siamu běžně pěstoval, vyráběl a pil. Byly zde položeny základy všech budoucích čajových obřadů, vynalezeny technologie výroby puerů (18) světlých i tmavých, mletého čaje, existovalyčajové univerzity a za extra sorty čajů se platilo zlatem, stříbrem, diamanty, sloními kly, tygřími zuby, hadími kůžemi, pravými perlami, orlářkou drahocennou (zejména v kvalitě 5A)(25), pyropy/českými granáty (20) i vltavíny (velmi silný směnný kurz) (21) a především ručně vyráběnými barevnými skleněnými korálky (tzv. vinutými perlami) ze země Bójů a Volků-Tektoságů (nejsilnější směnný kurz) (22).

 

Jistě jste si všimli, že text je v pálijštině (10), předchůdkyni dnešní thajštiny a khmérštiny, pro lepší srozumitelnost zde uvádím překlad do thajštiny (pouze ukázka, překlad mi jde děsně pomalu, odsekaná místa - zejména kde text zcela chybí - se dešifrují velmi namáhavě a zdlouhavě...).

... งเป็น เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานครมีวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากมาย มีพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งกรุงเทพมหานคร ยังเป็นแหล่งการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุด หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตลาดนัดจตุจักร โดยทุกเส้นทางสามารถเดิน...

POZNÁMKA
číselné odkazy jsou více rezebrány v POZNÁMKY
(Teaman, TeaDr. - zvláštní upozornění - více o této nepřehlédnutelné osobnosti naleznete v poznámce předpředpředposlední)

Čajová školka starého Teamana

PROLOG

„Nesčetněkrát jsem žádal svého dlouholetého známého starého Teamana, doktora čaje, aby mi sdělil pár nesdělitelných pohledů na tea. Učinil tak konečně o letošních prázdninách během několikahodinovém letu z indočínských končin do končin EU. Celkem v klidu ale spěšně (mezi pitím uleželého thajského oolongu „Rice-Tea“, Jiaogulanu téže provenience a 99 let starého thajského pueru (6)... a já jsem stihnul jen tak tak zapsat něco z jeho povídání. Nicméně, i v tom spěchu nezapadl jeho plodný návrh založit Čajovou školku Dobrých Čajů (1). No, a aby to mělo nějakou váhu, starý dr. Teaman rovnou přijal čestnou funkci ředitele čajové školky, školníka, externího poradce, objektivní poroty pro čajové soutěže, čajmmeliera (7), ochutnavače, cenzora výkladu čajových termínů, revizora puerových skladů a recenzenta čajových textů i manažera knihy návštěv webu dobrých čajů. Stalo se tak po důkladném rozpití prastarého thajského pueru s účinky více než opojnými, někde velmi vysoko nad pobřežím Indie. Proto mi negarantoval nic písemně. Vím však, že své služby a know-how nabídnul nezištně a férově, tj. "přímo od srdce"...
ZN, 13.9.2010

Zde jsou stručené odpovědi starého Teamana a můj komentář vyčtený "mezi řádky" zápisků vzniklých v puerovém opojení (označeno ZN:)

Otázka č. 1
Jak se vyznat v informacích o čaji?

"Těžko."

ZN: O čajích existuje nepřeberné množství informací. Lze je najít v knihách, na Internetu, v časopisech, získat od dovozců čaje, čajoznalců či čajomilů. Zvláště v literatuře a na Internetu jsou čajopravdy mnohdy přebírány autory navzájem a člověk, v čajové problematice se neorientující, klesá na mysli, když místo zlaté střední cesty, tj. stručné správné informace, či popostrčení k vlastnímu úsudku, je nucen vstřebávat mnohdy protichůdné, neautentické, nepotřebné a mlžící polopravdy.

Otázka č. 2
Jak se vyznat v čaji samotném?

„Velmi těžko."

ZN: Ke skutečnému poznání čaje je nutno se jím "propít" (podobně jako u vína), …je to práce na celý život a stojí mnoho odříkání, sil, času i peněz.

Otázka č. 3
Proč zrovna čajová školka?

„Protože."

ZN: Školka je prvním místem, kde se něco rozumného člověk naučí. Je obecně známo, že do šesti let, tj. do obvyklého nástupu do školy, si každý jedinec vytvoří cca 80% vzorců, podle kterých se chová a podle kterých si později dotvoří zbylou pětinu. Školka je tak obvykle posledním místem, kde má člověk zdarma tzv .“full service“ či "all-inclusive", kde se o něj druzí kompletně postarají a kde se naučí téměř všechny základní věci, potřebné pro další život (1, 2, 3, 4 a 8).


EPILOG

Ačkoliv je starý Teaman, TeaDr. přes svůj věk nevšedně aktivní stařík, objevuje se na veřejnosti jen zřídka a je velmi těžké ho zastihnout. Onehdy, když se mihnul kolem, jen tak mezi řečí prohlásil, že to není na škodu „nebejt k zastižení“. Mínil tím zřejmě, že je dobré být k nezastižení a že je rád, když se ho pořád někdo hloupě neptá v domění, že je čajový Guru, děd Vševěd, Brouk Pytlík a Ferda Mravenec v jednom (9). A abych neotravoval ani já, odbil mě několika stručnými informacemi o historii čaje v Siamu (Thajsku).

Hluboké zapomenutí a nevědomost
(= smutná etapa historie siamského čaje)

Již tedy víme, že vše kolem čaje bylo vynalezeno právě v srdci Indočíny (5) a postupně se rozšířilo do širokého (Čína) a ještě širšího (Korea, Japonsko...) okolí. Smutné je, že v místě pravzniku čajových vědomostí bylo časem vše zapomenuto (... již zmíněný "osud jeleních kůží") aby jinde bylo totéž rozvinuto a zdokonaleno do maxima. Čínská zeď, velké vzdálenosti a vývoj v oblasti dálného východu či dalekého orientu způsobil zcela jiný rozvoj kultury čaje, než bychom v jeho počátcích předpokládali... (16).

Nejstarší siamské čajovníky

Jediný známý snímek nejstarších siamských čajovníků poskytuji všem zájemcům s vědomím, že tak nesmím činit a porušuji striktní zákaz zapůjčitele (dr. Teamana). Snímek je totiž stále "top-secret" a jeho jakékoliv zobrazení (i miniaturní) nesmí být knižně, elektronicky ani jinak publikováno. Pro úplnost a hnidopichy... (a pro ty kdo by to snad nepoznali) doplňuji, že dr. Teaman je na snímku v koruně čajovníku, první zleva. Dole stojí jeho nevlastní matka (26), která ve svých 89 letech již po čajovnících odmítala skotačit neb v 79 spadla z čajovníku na hlavu a zcela zapomněla k čemu je čajový list dobrý).

 

 

 

 

 

 

 

Poslední zdokumentované sběry čajových listů

Jedna z mála dochovaných zcela průkazných a zubem času nepoškozených barevných fotografií
(11) dr. Teamana jasně dokumentuje sběr čajových listů na prastarých siamských čajových stromech (5) (pravděpodobně pro siamský Pu-Erh). Přesný rok nechce doktor prozradit. Jakýkoliv dotaz vždy komentuje (po delším zamyšlení) vyloženě naštvaným a pravděpodobně velmi obhroublým cizojazyčným výkřikem "*o ř**i, n***po*enu s* a*i z* živí** b**a" (12). Nerozumím jeho rozhořčení ani řeči. Dál na něj kvůli tomuto historicky důležitému datu již nenaléhám. Nechávám jej osudu "jeleních kůží" (24).

 

Návrat ke kořenům aneb čaj se vrací domů...
(tedy do Siamu, dnešního Thajska)

Doba částečného či úplného "čajového temna" trvala mnoho set let. Bylo to temno jak se patří. Byly vyklučeny čajovníkové zahrady a plantáže, pálena čajová literatura a upalováni čajoví mistři, prastaré puery skončily podobně, vše co s čajem souviselo bylo vymazáno nejen z historie ale i paměti a života lidí. Rozsvítilo se až po vítězství komunistů v Číně v listopadu roku 1949, kdy velká skupina vojáků Kuomintangu (i s rodinami) uprchla z posledních obranných pozic v jižní Číně do sousedního Laosu a Barmy. Zde hledali (podobně jako ostatní na Taiwanu) záchranu a útočiště. Jedné z největších skupin migrantů (cca přes 15 000 lidí) se podařilo natrvalo zakotvit až v roce 1960 v severním Thajsku, kde jim byl poskytnut azyl a hlavně půda. Nic pak nebránilo tomu aby Číňané ve "Zlatém trojúhelníku" rozvinuli tradiční pěstování opiového máku (tak jako zdejší Akhaové, Lahuové aj. minoritní etnika) a později využili své know-how v pěstování a zpracování čaje. Využili tak štědrých dotací thajské státní pokladny a díky přímým kontaktům na Taiwan mohli bez problémů do sverothajských hor importovat potřebnou technologii, čajovníky a postupně zavést velmi kvalitní čajovou produkci (14 a 15).

Zákulisí výroby špičkových oolongů THAI TEA SUWIRUN - speciální "rohaté" stroje na svinování čajových lístků do oolongových čajinek velikosti hrachu.

 

V čajovnách to opravdu žilo...

Důkaz dokumentující oblibu čaje jsem našel na chrámu Bayon (výzdoba stěn - tzv. nízký reliéf), kde je zachycena velkopříprava čaje pro panovníka a jeho družinu. Patrný klokot plných šálků tam (z prava do leva) a prázdných zpět (z leva do prava) je víc než zřejmý. Prostě to v tehdejších čajovnách žilo naplno (podobně jako dnes)...

 


čajová školka
kvalita / recenze
právě se nacházíte na stránce: index - čajová školka
DOBRÉ ČAJE
pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví®
 

GLOSÁŘ

anglický čaj
Anglie (čaj. obřad) 1
archivní čaj
"archivace čaje"
Art Tea
balení čajů
bílý čaj
Bitter-Melon Tea
burské oříšky/arašídy
bylina
bylinný čaj
Cejlon (Šrí Lanka)
Cejlon (čaj. obřad) 1
cejlonské čaje
co je čaj?
čado
čaj a zen 1
čaj nebo káva?
ČAJOMÍRfest
čajová literatura
čajová směs
čajová škola
č
ajová školka
čajové rekordy
čajové země
čajovna
čajovník
čajové nádobí (sklo)
čaj. nádobí KAMJOVE
čajové nádobí jiné
čajový domek
čajový duch
čajový obřad
čajový sáček
čakry a čaj
čanoju (čaj. obřad) 1
čanoju (čaj. obřad) 2
Čaromast®JIAOGULAN
černý čaj
červený čaj
Česká rep. (čaj. o.) 1
české čajovny
Čína
Čína (čaj. obřad) 1
Čína (čaj. obřad) 2
Čína (čaj. obřad) 3
čínské čaje
čokoláda
Dan Cong
degustace čaje
dělení čajů
dělení oolongů

doplněk stravy
energie v čaji
Fair Trade
fermentace

filtr na vodu
Formosa (Taiwan)
GABA
Gong Fu (čaj. obřad)
Gynostema pětilistá
historie čaje 1
historie čaje 2
historie čaje 3
historie čaje 4
hodnocení čaje
ice tea (ledový čaj)
indické čaje
Indie
Indie (čaj. obřad) 1
Indočína
ingredience do čaje
Írán (čaj. obřad) 1
jak pít čaj?
japonské čaje
Japonsko
jedinečný certifikát
Jiaogulan (thajský)
Jün-nan (prov. j.Číny)
Kambodža
káva plantážní
kávovník
kdy pít čaj?
klasifikace čajů
Kočinčína
Korea (Jižní Korea)
Korea (čaj. obřad) 1
korejské čaje
kvalita čaje
látky v čaji
léčivo
léčivý čaj
luhovat/louhovat?
malcha (malča)
matcha (mačča)
mletý (práškový) čaj
Mongolsko (č. obř.) 1
nákup čaje
návyk na čaj
Nepál
Nepál (čaj. obřad) 1
nečaj
netradiční příprava
objem. hmotnost čaje

oolong
orlářka drahocenná
ovocný čaj
oxidace

pesticidy
polozelený čaj
potravina
potravina nového typu
proč pít čaj?
příprava zeleného čaje
příprava oolongu
příprava černého čaje
příprava puerů
puer - "jednorázovky"
Pu-Erh, Pchu-er, puer
působení kofeinu 1
raritní čaj
Rusko (čaj. obřad) 1
ROHY (registr)
rychl. chladnutí vody
sahlab (sálep)
santalové dřevo
sheng
shu
schelf-life
Siam
skladování čajů
sklizeň čaje
slavné čaje Číny
SUISEKI
šíření buddhismu
Taiwan
Taiwan (čaj. obřad) 1
taiwanské čaje
Teaman, TeaDr.
teploměr
teplota vody
těhotenství a čaj
těžké kovy
thajské čaje
Thajsko
Thajsko (čaj. obřad) 1
Tibet
tibetský čaj
Tibet (čaj. obřad) 1
trvanlivost čaje
Turecko (čaj. obřad) 1
typy čajů
vakuové balení čajů
Vietnam
Vietnam (čaj. obřad) 1
vietnamské čaje
voda na čaj
vůně čaje
výběr čajů - rada 1
výběr čajů - rada 2
výběr čajů - rada 3
výběr čajů - rada 4

výroba čajů obecně
výroba černých čajů
výroba oolongů
výroba čaje Pu-Erh
výroba zeleného čaje
výroba žlutého čaje

vzhled čaje
zdraví a čaj
zelený čaj
zelený čaj mletý
žlutý čaj

Všechna práva vyhrazena © DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví ®, založeno 2005, webdesign DOBRÉ ČAJE 2011
Poslední aktualizace 23.6.2012

MĚJTE STÁLOU STOPROCENTNÍ KONTROLU NAD STRESEM***ZBAVTE SE NAPĚTÍ***ZÍSKEJTE VÍCE ENERGIE***ZVYŠTE SVOU VYTRVALOST***VYTVOŘTE SI POHODU, KLID A PROŽIJTE SPOUSTU INSPIRATIVNÍCH CHVIL***POSILUJTE TRVALE SVOU IMUNITU I ODOLNOST***VĚDOMĚ PRACUJTE NA PREVENCI NEJHORŠÍCH CHOROB, KTERÉ VÁS MOHOU ZASKOČIT (RAKOVINA, MRTVICE, INFARKT MYOKARDU)***POZITIVNĚ OVLIVŇUJTE FUNGOVÁNÍ CELÉHO SVÉHO TĚLA***ZLEPŠETE SI CELKOVÉ ZDRAVÍ***PRODLUŽTE SI ŽIVOT
odkazy
mapa stránek
čajová školka
kvalita / recenze