NAVRCHOLU.cz
právě se nacházíte na stránce: index - čajová školka - čanoju 1

Japonsko - Čanoju (část 1.)

Vznik japonského čajového rituálu čanoju jako součást či vyvrcholení čadó, čili „cesty čaje“, lze datovat do 16. století našeho letopočtu. Tehdy došlo k vytříbení a zdokonalení již existujících čajových praktik, zvyklostí a ceremonií a díky těsnému sepětí čaje se zenovým buddhismem, k vytvoření svérázné kultury a filozofie čaj těsně obepínající. Čanoju (v doslovném překladu "horká voda na čaj") můžeme, v celé jeho rafinovaně chudé (ale ve skutečnosti však velmi bohaté) jednoduché (v realizaci však velmi složité) eleganci, vnímat jako jeden z „hmatatelných“ projevů principu wabi, pilíře japonského umění a estetiky, těžko vysvětlitelného a postižitelného principu, kterým je čanoju skrz naskrz prodchnut:

„Wabi je asociováno s pocitem útlumu, vnitřního potěšení z dobrovolně zvolené prostoty a chudoby, s pocitem vyrovnané melancholie nad nezadržitelným během života. Smyslem čajového obřadu bylo vždy vyjádřit tyto emoce v rovině estetické.“ 1)

Čaj do Japonska doputoval z Číny někdy v šestém století našeho letopočtu, první čajovník byl sklizen na jaře roku 815, pití čaje se praktikovalo v klášterech a rozšiřovalo mezi aristokracií, v desátém století byl téměř zapomenut, ve století třináctém znovu dovezen z Číny a trvalo další dvě století, než se pěstování a pití čaje rozšířilo natolik, aby se prodával na tržištích. Vznikly veřejné čajovny, byly zakázány marnotratné čajové soutěže čajoriai (s hazardními hrami a pitím saké) a čajové praktiky (zejména v zen-buddhistických klášterech) dospěly do takové polohy aby se započal rodit čanoju.

Za duchovního otce čajového obřadu je považován legendární čajový mistr Sen no Rikjú (1522-1591), jež zformuloval čtyři principy a sedm zásad z nichž pravidla čanoju vycházejí:

1. Waharmonie i půvab ducha

„Harmonie“ je výsledkem vzájemné spolupráce hosta a hostitele, podávaných jídel, nádobí a náčiní, užívaných s přihlédnutím k plynoucím rytmům přírody. Zrcadlí jak prchavost všech věcí, tak jejich neproměnnost v běhu proměn…“ 2)

2. Keiúcta a pokora

„Jde o úctu k člověku jako takovému, s ohlédnutím od skutečnosti, jakého postavení dosáhl na stupních společenského žebříčku zrozením či zásluhami. Ovšem své místo tu má i důstojné, poklidné uvědomění rozdílného postavení.“ 3)

3. Seičistota, upřímnost, opravdovost

„Smyslem čajového kultu je očištění pěti smyslů a mysli od všeho nečistého. Díváme-li se na závěsný obraz v tokonomě a na květinu ve váze, je očištěno vidění. Vdechujeme-li vůni tyčinky, je očištěn čich. Posloucháme-li jak bublá voda v kotlíku či jak odkapává z bambusové trubky, je očištěn sluch. Ochutnáváme-li čaj, je očištěna chuť. A dotýkáme-li se čajového náčiní, je očištěn hmat. Jsou-li všechny smyly takto očištěny, je očištěno i samo vědomí…“ 2)

4. Džaku – klid (tichý či absolutní), nehybnost

„Sedí-li někdo sám, odtržen od světa, je v jednotě s rytmy přírody, osvobozen od pout hmotného světa a tělesných požitků, očištěn a plný citu k posvátné podstatě všeho kolem nás, a připravuje si a popíjí v rozjímání čaj, dosáhne výsostného stavu klidu. Ale tento klid, což je zvláštní, se ještě zvýší, když do mikrokosmu čajového pokojíku vstoupí další osoba a připojí se u misky čaje k hostitelovu rozjímání. Je paradoxní, že můžeme nalézt trvalý klid ve svých nitrech ve společnosti druhých. 2)

Sedm zásad na „cestě čaje“

  • udělej lahodnou misku čaje
  • urovnej dřevěné uhlí tak, aby se v něm ohřála voda
  • květiny uprav tak, jak rostou na louce
  • v létě vyvolávej zdání chladu, v zimě tepla
  • konej vše s předstihem
  • buď připraven na déšť
  • měj ohled ke každému, v jehož společnosti se ocitneš

Čajová cesta vtělená v čanoju zjevuje pravdu bez příkras, upřednostňuje zdokonalování nad dokonalostí a důležité oproti stanovenému. Jako zásadní se pro ceremonii jeví celková harmonie, vyznění celku i každého okamžiku, jakási „vhodnost“ děje, myšlení i prostředí. Celé (na první pohled velmi složité) etice čanoju je vlastní přirozená stylizace a prostota, přibližující se přírodní formě. Předpokládá se velmi pečlivá příprava a posléze připravenost na jakoukoliv neočekávanou změnu. Usiluje se o vzájemné sladění pocitů a vjemů z prostředí, jídla, přípravy i pití čaje…, o propojení srdcí účastníků navzájem, skrze jedinou misku vše vyjadřujícího čaje…

1) Zdeněk Hrdlička a Věna Hrdličková, Umění japonských zahrad. ARGO, Praha 1998.
2) Sóšicu Sen XV., Cesta čaje, mysl čaje, překlad Viktor Faktor, Pragma, Praha 1991.
3) Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi, Příběh čaje, ARGO, Praha 2002.

právě se nacházíte na stránce: index - čajová školka - čanoju 1
DOBRÉ ČAJE
pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví ®

 

GLOSÁŘ

zpět do glosáře

Je, bylo a bude (novinky)
Všechna práva vyhrazena © DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví ®, založeno 2005, webdesign DOBRÉ ČAJE 2011
Poslední aktualizace 1.1.2011

MĚJTE STÁLOU STOPROCENTNÍ KONTROLU NAD STRESEM***ZBAVTE SE NAPĚTÍ***ZÍSKEJTE VÍCE ENERGIE***ZVYŠTE SVOU VYTRVALOST***VYTVOŘTE SI POHODU, KLID A PROŽIJTE SPOUSTU INSPIRATIVNÍCH CHVIL***POSILUJTE TRVALE SVOU IMUNITU I ODOLNOST***VĚDOMĚ PRACUJTE NA PREVENCI NEJHORŠÍCH CHOROB, KTERÉ VÁS MOHOU ZASKOČIT (RAKOVINA, MRTVICE, INFARKT MYOKARDU)***POZITIVNĚ OVLIVŇUJTE FUNGOVÁNÍ CELÉHO SVÉHO TĚLA***ZLEPŠETE SI CELKOVÉ ZDRAVÍ***PRODLUŽTE SI ŽIVOT